Bjarke Oxlund – Københavns Universitet

Bjarke Oxlund

Til trods for, at ældre i den 3. alder i dag (65-80, pensionister), er friskere end nogensinde, taler vi som samfund og kultur stadig om ældrebyrden, silver-tsunamien, der kommer og vælter hele velfærdssystemet. Vores billede af ældre har ikke fulgt med tiden, og hvor man tidligere typisk ikke havde så mange år igen, når man gik på pension, kan ældre i dag se frem mod 20-30 år endnu.

Antropolog Bjarke Oxlund er fascineret af, hvordan den 3. alder i allerhøjeste grad er til genforhandling i disse år. Hvad kan vi kræve af stadig friskere ældre, og hvad kan de forvente retur?

Hvor ordet ”aktiv” tidligere beskrev, at man var en del af noget, fx medlem af den lokale bridgeklub, er det i dag blevet synonym med fysisk aktivitet i stedet. ”Fysisk aktivitet er rigtig godt, og vigtigt for en god aldring, men vi skal ikke glemme vigtigheden af det sociale,” siger antropolog Bjarke Oxlund. Vi skal som samfund understøtte sociale liv, også for ældre, for at vi kan have et sundt sind i en rask krop. Ellers kan den der sunde krop være ligegyldig.

Det er vigtigt at vedligeholde venskaber, men samtidig være åben for at indgå nye sociale relationer, når man bliver ældre, således at man har nogen at dele livet med hele livet. Bjarke er lektor ved Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. Han er desuden formand for Sex og Samfund.