Aftenkonsultation: Overbehandling og bivirkninger – Københavns Universitet

Sund Aldring > Kalender > Eventarkiv > 2016 Eventarkiv > Aftenkonsultation: Ove...

Aftenkonsultation: Overbehandling og bivirkninger

Når historier om behandling af forhøjet kolesterol når nyhedsmedierne, er det ofte ord som ”bivirkninger” og ”overbehandling”, der tiltrækker opmærksomhed. I Medicinsk Museions Aftenkonsultation stilles der skarpt på lægernes og medicinens rolle i den gængse behandling af folkesygdommen forhøjet kolesterol. Hvorfor udskriver de praktiserende læger den kolesterolsænkende medicin statiner til mere end 600.000 danskere? Hvordan virker medicinen i kroppen? Og hvorfor får nogle bivirkninger og andre ikke?

Hele behandlingsforløbet fra konsultation, udskrivelse af recept og til medicinens indvirkning på kroppen udlægges af læge og ph.d.-studerende Thomas Hoffmann Morville og adjunkt Steen Larsen, der til dagligt forsker i den kolesterolsænkende medicin statiner.

Thomas Hoffmann Morville

Læge og Ph.d.-studerende i forskningsprojektet Lifestat. Afdeling for Systembiologisk forskning og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet.

Steen Larsen

Adjunkt i forskningsprojektet Lifestat. Afdeling for Systembiologisk forskning og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet.

Denne aftenkonsultation er arrangeret i samarbejde med Center for Sund Aldring.

Køb billetter