Hold Hjernen Frisk i Vejle – Københavns Universitet

Sund Aldring > Kalender > 2018 > Hold Hjernen Frisk i V...

Hold Hjernen Frisk i Vejle

Foredrag med Ellen Garde  

Et langt, aktivt liv kræver, at vi plejer hjernen og giver den udfordringer. Hør læge og hjerneforsker Ellen Garde fortælle hvordan. Foredraget er gratis og åbent for alle.

I 2050 vil antallet af ældre over 80 år være tredoblet. Mange får derfor flere aktive år, efter de går på pension. Men hvordan holder vi vores hjerne frisk så længe som muligt? Forskning viser, at fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige elementer; og det er aldrig for sent at gå i gang!

Om Ellen Garde

Læge, hjerneforsker og lektor Ellen Garde fra Center for Sund Aldring og Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Ellen Garde lagde med sin ph.d.-afhandling fra 2001 om ar i aldrende hjerner, linjen for sit fremtidige forskningsvirke.

Hvor man tidligere anså ar på hjernen som en del af det at blive gammel, har bl.a. Ellens forskning vist, at ar har betydning for hjernens effektivitet, og at de også kan være tegn på forskellige sygdomme. Ved at udfordre hjernen hele livet og behandle hvor nødvendigt, kan man sagtens bevare sin kognitive funktion – med eller uden ar.

Om Hold Hjernen Frisk

Hold Hjernen Frisk er et 2-årigt pilotprojekt.

Sammen vil projektpartnerne DGI, Slots- og Kulturstyrelsen og forskningscenteret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet gøre forskningsbaserede viden til handling.

Vi vil skabe engagerende og fællesskabsskabende aktiviteter og udbrede eksisterende viden i nyeformater. Projektet er henvendt til seniorer omkring pensionsalderen.

DGI leder projektet. Læs mere om Hold Hjernen Frisk på projektets hjemmeside: www.holdhjernenfrisk.dk