Hold Hjernen Frisk i Herning – Københavns Universitet

Sund Aldring > Kalender > 2018 > Hold Hjernen Frisk i H...

Hold Hjernen Frisk i Herning

Foredrag med Albert Gjedde

Et langt, aktivt liv kræver, at vi plejer hjernen og giver den udfordringer. Hør læge og professor Albert Gjedde fortælle hvordan. Foredraget er gratis og åbent for alle.

I 2050 vil antallet af ældre over 80 år være tredoblet. Mange får derfor flere aktive år, efter de går på pension. Men hvordan holder vi vores hjerne frisk så længe som muligt? Forskning viser, at fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige elementer; og det er aldrig for sent at gå i gang!

Om Albert Gjedde

Albert Gjedde er læge, hjerneforsker og professor på Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet. I 2012 vandt han Forskningskommunikationsprisen, som uddeles af til forskere, der gør en særlig indsats for at kommunikere deres forskning til en bredere offentlighed.

Albert Gjedde har i over 40 år forsket i hjernen og dens funktoner. Hans forskning har blandt andet ført ham omkring så forskellige arbejdsområder som Parkinsons, ludomani, epilepsi, Alzheimers, misbrugssygdome og depression.

Om Hold Hjernen Frisk

Hold Hjernen Frisk er et 2-årigt pilotprojekt.

Sammen vil projektpartnerne DGI, Slots- og Kulturstyrelsen og forskningscenteret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet gøre forskningsbaserede viden til handling.

Vi vil skabe engagerende og fællesskabsskabende aktiviteter og udbrede eksisterende viden i nyeformater. Projektet er henvendt til seniorer omkring pensionsalderen.

DGI leder projektet. Læs mere om Hold Hjernen Frisk på projektets hjemmeside: www.holdhjernenfrisk.dk