At leve med statiner – Københavns Universitet

LIFESTAT: At leve med statiner

Projektet LIFESTAT er et tværfagligt forskningsprojekt, der via viden og metoder fra den medicinske, humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningstradition undersøger, hvordan medicinering med statiner påvirker borgernes sundhed, livsstil samt trivsel. Baggrunden for forskningsprojektet er, at mere end 600.000 danskere medicineres for at mindske risikoen for hjertekarsygdomme.

Statiner ordineres i vid udstrækning i den vestlige verden som kolesterolsænkende medicin for at forebygge hjertekarsygdomme, da langt de fleste kan tåle dem uden bivirkninger. Desværre oplever op til 30 % af brugerne muskelsmerter – et tal der stiger helt op til 75 %, når der er tale om fysisk aktive brugere. LIFESTAT projektet vil undersøge samspillet mellem de biologiske konsekvenser, patientens opfattelse af sit eget helbred samt hvordan risikoen for hjertekarsygdomme bliver håndteret i den pågældende borgers liv.

Du kan læse en uddybende beskrivelse af LIFESTAT projektet på vores engelske site.