Interventionsprojekt om fysisk aktivitet – Københavns Universitet

Sund Aldring > Forskning > Tværgående projekter > Interventionsprojekt o...

Interventionsprojekt om fysisk aktivitet

Projektet om fysisk aktivitet er bygget op om et samarbejde mellem flere forskellige forskningsgrupper i centret. Gruppen på Bispebjerg Hospital står for rekruttering, fysisk træning samt tests, MR scanninger udføres af gruppen på Hvidovre Hospital, og kognitive test udføres af gruppen på Institut for Folkesundhedsvidenskab.
Forskningsgruppen rekrutterer løbende testpersoner (62-67 år gamle) og inddeler dem i tre grupper:

  • Tung træning, tre gange om ugen i et træningscenter under vejledning
  • Moderat træning hjemme to gange om ugen uden vejledning og vejledt træning på hospitalet en gang om ugen
  • Ikke-anstrengende øvelser (kontrolgruppe)

Du kan læse en uddybende beskrivelse af det fysiske interventionsprojekt på vores engelske site.