Sundhedsfremme rapport – Københavns Universitet

Sund Aldring > Forskning > Resultater > Sundhedsfremme rapport

Sundhedsfremme for udsatte borgere 

Center for Sund Aldring udgav i 2012 en rapport om "Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk". Rapporten er en erfaringsbank med velafprøvede forsøg og gode idéer til, hvordan man praktiserer sundhedsfremme for etniske minoritetsgrupper, hvad der skal til for at få kontakt og hvordan sundhed 'gøres'.


Rapporten videreformidler de mange positive erfaringer, som 10 københavnske virkerum for sundhed har haft med at fremme den fysiske, sociale og mentale sundhed for borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Eksemplerne i rapporten viser, at det er muligt at arbejde med sundhedsfremme blandt etniske minoriteter. Det kan især gøre en stor forskel for målgruppens fysiske og mentale sundhed, når man inkorporerer sociale elementer og menneskelig anerkendelse.

Befordrende effekt for sundhedsfremme
Nøgleord som har befordrende effekt for sundhedsfremme er:

  • Menneskeligt samvær
  • Respekt for det enkelte individ og kulturelle fællesskaber
  • Fravær af tvang, kontrol og værdidomme

Fælles for de 10 sundhedsvirkerum er, at de ikke fokuserer ensidigt på sundhed og sundhedsformaninger. Derimod lægges der stærkt vægt på: Det sociale liv, fællesskaber og respekt for det enkelte individ.

Rapporten er tænkt som inspirationskilde for alle, der måtte have interesse for eller arbejder med sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk - herunder specielt de ældre.

Download rapporten

Forfattere: Signe Gronwald Petersen, Maria Benavente Rasmussen & Anne Leonora Blaakilde
Udgiver: Center for Sund Aldring, Københavns Universitet, SAXO-instituttet, Afdeling for Etnologi
Udgivelsesdato: 19.10.2012
Sprog: Dansk
ISBN: 978-87-90233-12-9
Pris:
Sidetal: 48
Netpublikation
Trykt med støtte fra EGV (www.egv.dk)

Rapporten er skrevet og udarbejdet af Center for Sund Aldring og kan downloades gratis.