Sundhedsfremmende innovationer – Københavns Universitet

Sund Aldring > Forskning > Sundhedsfremmende inno...

Sundhedsfremmende innovationer i lokalsamfund

Markant flere ældre gør det nødvendigt at forske i mere effektive og bedre koordinerede lokalt forankrede sundhedstilbud. Et tværfagligt team af forskere i tema 1 arbejder derfor sammen med tre kommuner om at undersøge, hvordan offentlige, private og civile aktører i lokalsamfundet bedst kan tilrettelægge sociale og sundhedsfremmende tilbud til ældre.

Forskerne i tema 1 undersøger lokalsamfundets betydning og muligheder for at fremme ældres sundhed og energi i den sidste del af livet. De beskæftiger sig også med, hvordan historiske og sociale forandringer har påvirket relationer mellem mennesker og mellem generationer. Forskningen har en tværfaglig tilgang og trækker på metoder og teorier fra humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. 

Forskning i spil i kommuner

I lokalt forankrede samarbejdsprojekter vil forskerne belyse, hvordan lokalsamfundets aktører kan bidrage til sund aldring for borgerne gennem et forbedret samarbejde mellem foreninger, kommunale instanser, sundhedsprofessionelle, virksomheder og borgerne selv. Projekterne løber over 5 år og rummer bl.a. længerevarende feltarbejder i hver af de tre deltagende kommuner: København, Ishøj og Vordingborg. Kommunerne er valgt, så de repræsenterer henholdsvis ”storby”, ”forstadsområde” og ”provinskommune”, og dermed har forskellige befolkningssammensætninger, geografi, ressourcer og sociale udfordringer.

Resultaterne skal bruges til med udgangspunkt i eksisterende og allerede planlagte initiativer at udtænke nye måder, hvorpå man kan nå ud til den aldrende befolkning med forebyggende sundhedsbudskaber og sundhedstjenester via aktiv deltagelse. Projektets formål er desuden at bidrage til udvikling af privat-offentligt samarbejde om sundhed og aldring, og herunder nye former for aktiv deltagelse for borgerne i udformningen af politik og sundhedstjenester indenfor ældreområdet.

Forskningsprojekter i tema 1 

Du kan læse mere forskningsprojekterne under tema 1 på vores engelske website.