Energiniveauer hos mennesker – Københavns Universitet

Sund Aldring > Forskning > Energiniveauer hos men...

Energiniveauer hos mennesker

Gennem livet bliver vores krop slidt og gør os mere modtagelige overfor sygdomme. Aldring er dermed forbundet med et fald i ”vitalitet”. Hvis forskerne kan forstå de processer i kroppens celler, som gør, at vi ældes, kan flere få et længere liv uden sygdom. Forskningen i tema 3, energiniveauer hos mennesker, fokuserer på kroppens manglende evne til at reparere skader i celler og dermed i væv og organer, når vi ældes.

Grundforskning i celler og gener er vigtige for at forstå, hvorfor vi svækkes gennem livet og bliver mere modtagelige overfor sygdomme. Med den viden vil vi måske kunne udskyde det tidspunkt i livet, hvor den type sygdom typisk indtræffer – og dermed give mange mennesker flere år med høj livskvalitet.

Reparationssystemet bliver slidt med alderen

Forskerne i tema 3 arbejder med energiniveauer hos mennesker og undersøger, hvordan man kan forhindre eller bremse den aldring, der sker i cellerne, når vi bliver ældre. Gennem hele livet er det vigtigt, at vores celler så vidt muligt bevarer vores arvemateriale – DNA’et – uskadt, og derfor har cellerne et system til at reparere de skader, der hele tiden sker.

Mennesker ældes, når de små energistationer i cellerne, de såkaldte mitokondrier, laver skader på cellernes molekyler, og cellen ikke længere har et funktionsdygtigt reparationssystem til at reparere dem. Forskerne vil kombinere molekylære/celle-biologiske undersøgelser med undersøgelser af dyremodeller for at klarlægge de biologiske mekanismer, der styrer kroppens aldring.

Er skader på DNA årsag til aldersbetingede hjerneskader?

Et af forskningsområderne indenfor tema 3 undersøger sammenhænge mellem DNA- og hjerneskader. Når hjernens mitokondrierne skaber energi dannes der også iltmolekyler, som kan forårsage såkaldte oxidative skader på vores DNA. Sådanne oxidative skader i DNA sker også via påvirkninger fra vores omgivelser.

Tidligere undersøgelser viser, at oxidative DNA-skader ophobes med alderen, og at hjernen er specielt udsat. Ophobning af oxidative DNA-skader ser ud til at spille en væsentlig rolle i forbindelse med normal aldring, ved visse kræftformer og sygdomme i nervesystemet, såkaldte neurodegenerative sygdomme.

Forskerne i tema 3 arbejder med at undersøge og karakterisere både mitokondriernes og cellekernens evne til at reparere oxidative DNA-skader i hjernen under forskellige aktivitets- og ilt-betingelser. Derved håber de at kunne bidrage væsentligt til nye behandlingsformer for en række ofte aldersrelaterede neurodegenerative sygdomme for eksempel Alzheimers.

Hvorfor reduceres ældres muskelfunktion?

Et andet fokusområde er muskler. Forskerne ved, at vores muskler bliver mindre med alderen - ikke blot fordi vi bruger dem mindre, men også fordi alderen får muskelvæksten til at falde og muskelhenfaldet til at stige. Hos nogle går det meget stærkt, mens andre er mere modstandsdygtige over for perioder med nedsat fysisk aktivitet som for eksempel ved sygdom.

Forskerne i tema 3 undersøger, hvilke biokemiske mekanismer der er ansvarlige for det hastige muskelhenfald hos ældre ved reduceret brug af musklerne. Håbet er, at man derigennem kan udvikle behandlinger, som sikrer, at de specielt følsomme bliver behandlet ekstra intenst med henblik på at bevare muskelmassen.

Forskningsgrupper i tema 3

Du kan læse mere forskningsgrupperne i tema 3 på vores engelske website.