Seminar om Molekylærbiologisk forskning v/ Konstantin Khodosevich – Københavns Universitet

Sund Aldring > Kalender > Eventarkiv > 2015 Eventarkiv > Seminar om Molekylærbi...

Seminar om Molekylærbiologisk forskning v/ Konstantin Khodosevich

BRIC-CEHA seminar v/ Konstantin Khodosevich fra BRIC, Københavns Universitet

Læse mere om seminaret