Informationsmøde om EIT Health KIC – Københavns Universitet

Sund Aldring > Kalender > Eventarkiv > 2015 Eventarkiv > Informationsmøde om EI...

Informationsmøde om EIT Health KIC

I december 2014 blev et stort europæisk konsortium, hvor blandt andet Københavns Universitet deltager, det nye Knowledge and Innovation Community (KIC) on Healthy Living and Active Ageing.

Målet med EIT Health er at igangsætte entreprenørskab og innovation i sundt liv og aktiv aldring, og tilvejebringe nye muligheder og ressourcer for Europas toptalenter.

Alle forskere, studerende og ledere er velkomne til dette første informationsmøde på SUND om EIT Health KIC. Mødet foregår på engelsk og du vil få information om:

  • Hvad er EIT KIC?
  • Hvordan bliver man involveret i EIT Health KIC?
  • Hvordan søger man om støtte via EIT Health KIC?
  • Potentialet for europæisk networking i EIT Health KIC

Oplægsholdere:

Per Matsson, Scandinavian Interim Innovation Coordinator, Chief Technology Officer at Thermo Fisher.

Professor Ulla Wewer, Interim Campus Director, dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Professor Lene Juel Rasmussen, UCPH Innovation Coordinator, Managing Director, Center for Sund Aldring