AIAS Konference - The Hands of Time – Københavns Universitet

Sund Aldring > Kalender > Eventarkiv > 2015 Eventarkiv > AIAS Konference - The ...

AIAS Konference - The Hands of Time

Denne tværfaglige konference behandler emnet aldring, gennem fire forskellige fokusområder:

- Det individuelle aldrende menneske: kroppen

- Det individuelle aldrende menneske: sindet

- Det aldrende samfund

- Aldring og kultur

Hver af de fire fokusområder påbegyndes med et kort foredrag omhandlende én af de fire ovenstående akademiske felter: kroppen, sindet, samfund og kultur. Herefter afholdes to til tre andre korte forelæsninger omhanlende de andre akademiske felters syn på emnet. På følgende måde belyses et emne fra flere forskellige vinkler, med hver deres bagvedliggende akademiske baggrund.