Livet efter arbejdslivet – Københavns Universitet

Sund Aldring > Kalender > 2016 > Livet efter arbejdslivet

Livet efter arbejdslivet

Kan man "gøre alderdom forkert"? 

Brug fem torsdage i marts på Folkeuniversitet, mød fem forskere fra Center for Sund Aldring, og bliv fem gange klogere på livet efter arbejdslivet.

Vi lever længere, og forventer os også mere af den såkaldt 3. alder. Tidligere oplevede mange at blive "parkeret" efter de 65, men der bliver krævet meget af ældre mennesker i dag. Vi bør holde os sunde og raske, helst blive på arbejdsmarkedet, have spændende interesser og ikke lægge velfærdssamfundet til last, lyder det blandt andet. Men kan alle det? Og skal vi?

MØD:
Lektor Bjarke Oxlund, der taler om: Livet efter arbejdslivet: kan man ”gøre alderdom forkert”?
Post.doc Aske Juul Lassen, som fortæller om: Aktiv aldring i hverdagsliv og samfundsdebat
Post.doc Kamilla Nørtoft, der siger: Alle vil de gamle noget! Hvad vil de gamle?
Post.doc Michael Christian Andersen, som behandler: Hverdagslivet med hinanden efter kritisk sygdom
Post.doc Henrik Hvenegaard, som funderer: Hvem har ansvaret for den ”succesfulde aldring”?

LÆS MERE:
På baggrund af helt nye studier, foretaget af forskere i det tværfaglige Center for Sund Aldring, ser denne forelæsningsrække på forandringer i forestillinger om aldring i Danmark, på de udfordringer, som ældre møder fysisk, psykisk og mentalt og på de forskellige tiltag både den enkelte og samfundet griber til, i forsøget på at skabe en sund aldring.

Når 2012 var EU's år for aktiv aldring; når befolkningen indtager forebyggende medicin i et omfang som aldrig før; når ældre danskere pludselig går stavgang i grupper; når overvægtige ældre mænd går til kurser i sund madlavning; og når supermarkeder og hvidevarebutikker i disse år sælger blodtryksmålere og skridttællere, er det alt sammen udtryk for, at der er blevet rokket gevaldigt ved de gængse forestillinger om det gode liv i alderdommen. Hør mere om det på Folkeuniversitetet.